Geluidsmetingen

Bij sloop en bouwwerkzaamheden speelt – met name in verstedelijkt gebied – geluidshinder een grote rol. Om de hinder te beperken zijn er normen voor opgesteld, die overigens per gemeente kan verschillen. Hoe weet u of u aan die normen voldoet? En hoe voorkomt u klachten of zelfs mogelijk stilleggen van de werkzaamheden?

U moet uiteraard afgaan op uw eigen ervaring en intuïtie, maar voor zekerheid (en bewijs) is een geluidsmeting van Van Monsjou het beste alternatief.

Steekproefsgewijs of continu geluid meten

Met onze meet- en monitoringssystemen, ingezet op representatieve locaties, is er 24/7 toezicht of u binnen de wettelijke richtlijnen en eisen blijft die in het bouwbesluit van de betreffende gemeente zijn vastgelegd.

Onze meetsystemen voldoen uiteraard aan de strenge NEN-61672 klasse 1 normen.