Geomonitoring Van Monsjou & partners

Al meer dan 20 jaar monitoren wij de invloed van bouwactiviteiten op de omgeving. Daarbij maken wij gebruik van de meest moderne technieken, maar bovenal ook veel kennis. Want meten & registreren is 1, het analyseren van de resultaten is echt mensenwerk.

 • Deformatiemetingen

  Met een deformatiemeting kunnen we de verplaatsing of beweging van een object in elke willekeurige richting (xyz) registreren.

 • Hoogtemetingen

  Door nauwkeurig inmeten van hoogtemerken ten opzichte van elkaar en van een vast punt in de omgeving, wordt de positie en stand van objecten vastgelegd en kunnen in de toekomst eventuele verticale bewegingen worden vastgesteld.

 • Geluidsmetingen

  De metingen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2010. 24/7 Monitoring met real-time alarmering, statusberichten en dagelijkse rapportage

 • Overige diensten

  Naast de hierboven genoemde diensten zijn wij ook actief op het gebied van geluidsmetingen, scheurmetingen en nog veel meer…